ONGEKEND Young Masters @ Auction

Where

When

Over de tentoonstelling

Alle informatie

UITNODIGING VOOR DEELNAME AAN DE VEILING: ONGEKEND Young Masters @ AUCTION

Ben jij een getalenteerde jonge kunstenaar onder de 35 jaar met een afgeronde kunstacademie? Heb je kunstwerken die de wereld moet zien? Dit is jouw kans om deel te nemen aan de ONGEKEND Young Masters @ AUCTION, georganiseerd in samenwerking met ADAMS veilingen en KERSGALLERY.

Hoe kun je deelnemen: Stuur vóór 20 december je curriculum vitae en drie hoogwaardige foto’s van de 2 kunstwerken die je zou willen veilen naar Annelien Kers via info@kersgallery.com.

Zorg ervoor dat de foto’s voldoen aan de volgende criteria:

Flat art:

 • Één met lijst.
 • Één zonder lijst.
 • Achterkant alles uitgesneden, dus geen achtergrond zichtbaar.

3D:

 • Alles op een witte achtergrond.
 • Maximaal 3 kanten.
 • In-situ foto’s zijn welkom.

Voorwaarden voor deelname:

 • Leeftijd onder 35 jaar.
 • Afgeronde kunstacademie.(of laatste jaar kunstacademie)

Waarom deelnemen:

 • Krijg de kans om je kunstwerken te veilen en ontdek de potentiële waarde ervan.
 • Vergroot je zichtbaarheid als opkomend talent in de kunstwereld.
 • Er is een groot netwerk met kunstliefhebbers, verzamelaars en professionals uit de kunst.

Over de veiling: ONGEKEND Young Masters @ AUCTION is een platform dat jonge, getalenteerde kunstenaars de mogelijkheid biedt om hun werk onder de aandacht te brengen van een breed publiek. ADAMS veilingen, een gerenommeerd veilinghuis, zal de veiling faciliteren om ervoor te zorgen dat jouw kunstwerken de aandacht krijgen die ze verdienen. De veiling vindt live plaats op zondag 3 maart bij ADAMS in Amsterdam.

Belangrijke data:

 • Kijkdagen: 1, 2 en 3 maart.
 • Veiling: Zondag 3 maart.

Mis deze kans niet om je kunst naar nieuwe hoogten te brengen! Stuur je aanmelding naar info@kersgallery.com en pak je kans. Voor meer informatie, neem contact op met Annelien Kers via info@kersgallery.com. Let op: ONGEKEND en ADAMS behouden zich het recht voor om 30% van de hamerprijs te vragen.

INVITATION FOR PARTICIPATION IN THE AUCTION: ONGEKEND Young Masters @ AUCTION

Are you a talented young artist under 35 years old with a completed art academy degree? Do you have artworks that the world needs to see? This is your opportunity to participate in the ONGEKEND Young Masters @ AUCTION, organized in collaboration with ADAMS Auctions and KERSGALLERY.

How to participate: Send your resume and three high-quality photos of the two artworks you would like to auction to Annelien Kers at info@kersgallery.com before December 20.

Make sure the photos meet the following criteria:

Flat art:

 • One with a frame.
 • One without a frame.
 • Back completely cut out, so no background visible.

3D:

 • Everything on a white background.
 • Maximum of 3 sides.
 • In-situ photos are welcome.

Participation conditions:

 • Age under 35 years.
 • Completed art academy degree.(or last year art school)

Why participate:

 • Get the chance to auction your artworks and discover their potential value.
 • Increase your visibility as an emerging talent in the art world.
 • Access a vast network of art enthusiasts, collectors, and art professionals.

About the auction: ONGEKEND Young Masters @ AUCTION is a platform that provides young, talented artists the opportunity to showcase their work to a wide audience. ADAMS Auctions, a reputable auction house, will facilitate the auction to ensure your artworks receive the attention they deserve. The auction will take place live on Sunday, March 3, at ADAMS in Amsterdam.

Key dates:

 • Viewing days: March 1, 2, and 3.
 • Auction: Sunday, March 3.

Don’t miss this chance to elevate your art to new heights! Submit your application to info@kersgallery.com and seize the opportunity. Please note that ONGEKEND and ADAMS reserve the right to charge 30% of the hammer price. For more information, contact Annelien Kers at info@kersgallery.com.

 

Kunstwerken

Kunstenaars

ARTIST

Lotte Wieringa